Bodeling

Når man går fra hinanden eller skal skilles, er der mange ting der skal afgøres, herunder hvordan boet skal deles.

Priser fra kr. 4.500* inkl. moms.

VI HAR EN PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING HOS HDI DANMARK

Lad os stå for udarbejdelse af bodelingsoverenskomst ved skilsmisse og samlivsophør.

Når man går fra hinanden eller skal skilles, er der mange ting der skal afgøres, herunder hvordan boet skal deles.

Hvordan boet skal deles beror blandt andet på hvilket formueforhold der er aftalt i ægteskabet.

Er der ikke oprettet en ægtepagt, så er udgangspunktet altid at man har fælleseje, og at alt derfor skal deles lige mellem parterne.

Har man levet sammen i et papirløst samlivsforhold, så har man derimod særeje, hvilket vil sige at man hver især skal udtage egne aktiver. Det betyder dog ikke, at man ikke kan eje aktiver i sameje og disse aktiver skal derfor deles.

Et boligkøb kan være en omfattende proces – ikke mindst som førstegangskøber. En bolighandel er bestemt ikke noget, der finder sted mange gange i dit liv, og i sidste ende er det en beslutning, der har stor indflydelse på din tilværelse og økonomi.

Derfor er der også god grund til at sikre din bolighandel med en jurist, der kan hjælpe med rådgivning og overblik over eventuelle faldgruber og konsekvenser af handlen.

Fast ejendom

Ejer man en bolig i fællesskab, kan det være svært at få solgt ejendommen straks efter bruddet, hvorfor den ene af parterne, i mange tilfælde, bliver boende i boligen.

I en sådan situation er det vigtigt at få lavet en skriftlig aftale om hvem der skal betale udgifterne og hvordan provenuet skal fordeles ved salg af boligen

Såfremt i ikke indgår anden skriftlig aftale, så er udgangspunktet, at den part som bor i ejendommen, betaler udgifterne dertil, mens rentefradraget deles lige mellem parterne.

Når ejendommen på et senere tidspunkt afhændes, så gøres boet op efter følgende retningslinjer:

  • Parterne betaler hver sin halvdel af udgifterne til ejendommen, undtaget forbrugsudgifter som betales af den part, som har beboet ejendommen
  • Den part som har beboet ejendommen, svarer husleje til modparten for brug af dennes del af ejendommen
  • Har den ene part haft udgifter til vedligeholdelse/forbedringer på ejendommen, skal modparten som udgangspunkt betale halvdelen af udgifterne
  • Provenuet deles efterfølgende lige mellem parterne

Hos VM Juridisk Rådgivning ApS tilbyder vi altid et gratis møde på vores kontor eller en telefonsamtale, hvor vi sammen kan drøfte hvordan vi kan hjælpe med opgørelse og deling af jeres fælles bo.  

*Prisen forudsætter at parterne er enige om hvordan boet skal deles. Indeholdt i prisen er forberedende møde, udarbejdelse af bodelingsoverenskomst i 2 eksemplarer samt afsluttende møde med gennemgang og udlevering af overenskomsten.

Yderligere møder, telefonsamtaler mv. afregnes efter timeforbrug til en pris af kr. 1.500 inkl. moms.

Kan i ikke nå til enighed, kan vi tilbyde at varetage dine interesser ved forhandlinger med modparten eller dennes repræsentant. Er det ikke muligt at få forhandlet en aftale på plads, kan vi endvidere hjælpe med at anmode skifteretten om hjælp til bodelingen, ligesom vi kan deltage i eventuelle møder i skifteretten eller hos bobehandleren.

Bestil en gratis juridisk vurdering

Har du brug for rådgivning til din bodeling efter skilsmisse eller samlivsophør? Kontakt VM Juridisk Rådgivning ApS og hør hvordan vi kan hjælpe dig på vej

Tlf.: +45 42366561

  • Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan sendes til os via filboks.dk

VM Juridisk Rådgivning ApS

Korskildelund 6
2670 Greve

CVR.: 39852233
Mail: vm@juridiskraadgivning.dk
Tlf.: +45 42366561

Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan sendes til os via filboks.dk

Cookie- og persondatapolitik

×
Ring op
Kontakt mig
Menu