Dødsboer

Lad os håndtere alt det praktiske i forbindelse med et privat skifte.
Priser fra kr. 19.995 inkl. moms.

VI HAR EN PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING HOS HDI DANMARK

Et dødsfald kommer ofte uventet, og som pårørende er der mange ting omkring boet som man skal forholde sig til.

Begravelsesudgifter

Det er som udgangspunkt den person som bestiller begravelsen, der modtager fakturaen for begravelsesomkostningerne. Udgifterne til begravelsesomkostningerne går forud for andre opkrævninger i boet, men er der ikke midler i boet, så er det den person der har bestilt begravelsen som hæfter for betalingen.

Skifteretten

Når en person afgår ved døden, får skifteretten automatisk besked om dødsfaldet og afdødes ægtefælle, børn eller andre nære slægtninge indkaldes til et møde i skifteretten. Hensigten med mødet i skifteretten er bla. at få afgjort hvorledes boet skal skiftes.

Boudlæg

Såfremt afdøde ikke efterlader sig værdier for mere end højst 44.000 kr. (2018), efter fradrag af rimelige begravelsesomkostninger, kan skifteretten slutte dødsboet med boudlæg.

Boet kan udlægges til afdødes nærmeste pårørende, den der har betalt begravelsesudgifterne eller til en evt. institution som afdøde har været tilknyttet. Der betales ikke boafgift når boet sluttes med boudlæg.

Ægtefælleudlæg

Er ægtefællen og afdødes samlede formue under 760.000 kr. (2018), så kan ægtefællen overtage det hele, men påtager sig samtidig at betale afdødes gæld.

Uskiftet bo

Afdødes ægtefælle har i nogle tilfælde mulighed for at sidde i uskiftet bo med afdødes livsarvinger.

Det er dog ikke altid den bedste løsning, selvom det ofte kan virke som det nemmeste valg når man står i situationen. Om det er det rette valg i din situation beror bla. på formuens størrelse og på forholdet til afdødes børn.

Privat skifte

Størstedelen af alle dødsboer udleveres til privat skifte, hvilket vil sige at arvingerne selv står for afviklingen af boet. I forbindelse med skiftet skal der bla. indrykkes proklama, beregnes boafgift og udarbejdes boopgørelse. Overstiger boets nettoformue 2.839.100 kr. (2018) skal der endvidere beregnes og betales dødsboskat.

Når boet skiftes privat, skal boopgørelsen indleveres til skifteretten senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Offentligt skifte

Er det ikke muligt at skifte boet på anden vis, fx pga. uoverensstemmelser mellem arvingerne, kan skifteretten vælge at lad en bobestyrer stå for skiftet.

Boet kan også behandles ved bobestyrer såfremt afdøde har taget beslutning herom i sit testamente. Bobestyreren kan under boets behandling træffe beslutninger på boets vegne, også selvom alle arvinger ikke er enige i beslutningen. Sådanne beslutninger kan dog indbringes for skifteretten.

Skatter og afgifter

Boafgift

Afdødes ægtefælle er undtaget fra boafgift, alle andre arvinger skal betale en afgift på 15% som beregnes af den arv, som overstiger grundfradraget på 289.000 kr. (2018). Indrykning af proklama i statstidende Derudover skal visse arvinger, herunder søskende, betale en tillægsboafgift på 25%, hvilket udgør en samlet boafgift på 36,25%.

Retsafgift

Uanset hvordan boet skiftes og hvor stor arvebeholdningen er skal der betales en retsafgift på 2.500 kr.Overstiger boets arvebeholdning 1. mio. kr. skal der betales en tillægsafgift på 6.500 kr., altså en samlet retsafgift på 9.000 kr.

Skat

Overstiger boets nettoformue eller værdien af boets samlede aktiver 2.839.100 kr., er boet skattepligtigt og skal betale dødsboskat.

Beslutter i at lade os håndtere skiftet så tager vi os af følgende:

 • Indrykning af proklama i statstidende
 • Opsigelse af div. Betalingsaftaler og abonnementer
 • Udarbejdelse af åbningsstatus
 • Indhentelse af vurderinger af boets aktiver
 • Salg af evt. fast ejendom
 • Opgørelse af boets gæld
 • Rådgivning i forbindelse med skiftet
 • Udarbejdelse af boopgørelse
 • Indlevering af åbningsstatus, eventuel selvangivelse samt boopgørelse indenfor gældende frister
 • Indbetaling af boafgift og evt. dødsboskat indenfor gældende frister

Uskiftet bo

Når man er gift, er det muligt at sidde i uskiftet bo med førstafdødes livsarvinger. Det betyder at man i levende live råder over førstafdødes boslod, og at førstafdødes livsarvinger ikke skal have deres arv udbetalt før boet skiftes.

Læs mere

Bestil en gratis juridisk vurdering

Du er altid velkommen til at kontakte VM Juridisk Rådgivning ApS, hvis du har brug for rådgivning til et dødsbo, eller hvis du har behov for anden juridisk vurdering.

Tlf.: +45 42366561

 • Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan sendes til os via filboks.dk

VM Juridisk Rådgivning ApS

Korskildelund 6
2670 Greve

CVR.: 39852233
Mail: vm@juridiskraadgivning.dk
Tlf.: +45 42366561

Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan sendes til os via filboks.dk

Cookie- og persondatapolitik

×
Ring op
Kontakt mig
Menu