Håndtering af dødsbo – procedure ved privat skifte

Dødsfald er ofte uventede, og der følger en lang række praktiske forhold omkring dødsboet, som de pårørende efterfølgende skal forholde sig til. Det kan være en ganske uoverskuelig proces, som vi i dette indlæg vil formidle mere overskueligt.

Forudsætningerne skal være opfyldt

Inden processen for det private skifte igangsættes, skal en række forudsætninger (eller betingelser) være opfyldt. I Danmark gælder følgende forudsætninger for privat skifte:

 • Arvingerne skal være enige om samtlige dispositioner
 • Boet skal være solvent
 • Mindst én af arvingerne skal være myndig og solvent
 • Mindst én af arvingerne skal være bosat i Danmark
 • Der må ikke være indsat en bobestyrerklausul i afdødes testamente
 • Afgørende hensyn må ikke tale imod – skifterettens vurdering, fx hvis det formodes at
  arvingerne ikke har til hensigt at afvikle afdødes bo

Opfyldes forudsætningerne ikke, vil anmodningen om privat skifte ikke efterkommes. Hvis forudsætninger derimod opfyldes, vil skifteretten udstede en skifteretsattest, som giver arvingerne ret til at handle på boets vegne.

Sådan forløber et privat skifte typisk

I de fleste tilfælde forløber et privat skifte efter bogen. Hos VM Juridisk Rådgivning holder vi os til en procedure, der overholder gældende lov samt en proces duen besvær for de involverede. Proceduren for privat skifte er typisk som følger:

 1. Indledende møde
 2. Anmodning om udlevering af boet til privat skifte sendes til skifteretten (hvis arvingerne
  ikke allerede selv har gjort dette)
 3. Der indrykkes proklama i Statstidende
 4. Åbningsstatus udarbejdes og fremsendes til skifteretten (senest to måneder efter
  udlevering til privat skifte og senest seks måneder efter dødsfaldet)
 5. Boet gøres endeligt op indenfor 12 måneder
 6. Endelig boopgørelse udarbejdes og indsendes til skifteretten inden 15 måneder efter
  dødsfaldet (skifteretten beregner og opkræver derefter boafgiften)

Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed i forbindelse med udfærdigelse af alle opgørelser og blanketter til skifteretten og SKAT. Under hele processen har du mulighed for alt modtage juridisk rådgivning hos os.

Vi sørger for en ubesværlig proces

I forbindelse med dødsfald og privat skifte kræves en del koordineringsarbejde med flere parter. Vi varetager gerne en del af disse opgaver – vi hjælper bl.a. med:

 • Opsigelse af abonnementer, PBS og evt. lejemål
 • Indhentning af vurdering af boets aktiver
 • Løbende orientering til alle arvinger
 • kontakt til mægler ved salg af ejendom
 • Betaling af kreditorers fordringer

Vil du vide mere om privat skifte, kan du finde endnu flere informationer om dødsboer her. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på telefon 70 87 11 71. Vi befinder os i Greve nær København.

VM Juridisk Rådgivning ApS

Korskildelund 6
2670 Greve

CVR.: 39852233
Mail: vm@juridiskraadgivning.dk
Tlf.: +45 42366561

Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan sendes til os via filboks.dk

Cookie- og persondatapolitik

×
Ring op
Kontakt mig
Menu