Arbejdsskader

Er du kommet til skade på grund af en ulykke på din arbejdsplads? Eller har du pådraget dig en erhvervssygdom som følge af de forhold, du arbejder under?

Alle sager behandles som 'no cure - no pay'.

VI HAR EN PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING HOS HDI DANMARK

Regler om arbejdsskadeerstatning

VM Juridisk Rådgivning ApS er specialiseret i person- og arbejdsskadeerstatning, og vi tilbyder ligeledes at varetage din sag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I Danmark gælder et objektivt ansvar i forbindelse med arbejdsskader, og erstatning for arbejdsskader og erhvervssygdomme er derfor betinget af en række forhold, som skal være på plads.

Først og fremmest er det lovpligtigt at tegne arbejdsskadeforsikring. Hvis forsikringen ikke er tegnet, vil arbejdsgiveren blive opkrævet med tilbagevirkende kraft. Der er endvidere tre grundlag, der skal være på plads for at opnå en arbejdsskadeerstatning. For det første skal der foreligge en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om at udføre arbejde i Danmark. For det andet skal skaden ske, mens du arbejder. Ikke mindst skal skaden være forårsaget af arbejdet eller arbejdsforholdene.

Er disse betingelser opfyldt, kan du søge arbejdsskadeerstatning.

Juridisk bistand til arbejdsskadeerstatning

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde din arbejdsskade til sit forsikringsselskab, ligesom din læge eller tandlæge har pligt til at anmelde eventuelle erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, som derefter vil tage stilling til, om der er grundlag for en arbejdsskadeerstatning.

Er dette ikke tilfældet, kan du dog også selv anmelde din skade eller sygdom. Ønsker du at være fri for bureaukrati, eller har du brug for hjælp til at få overblik over frister og pligter i forbindelse med en sag om arbejdsskadeerstatning, er vi hos VM Juridisk Rådgivning ApS gerne behjælpelige med at føre din sag.

Alle personskade sager udføres som "no cure - no pay”.
Salæret ved erstatning/godtgørelse fastsættes efter de af landsretspræsidentens fastsatte proceduretakster.
Læs mere om proceduretakster her.

Kontakt os for spørgsmål

I sager om arbejdsskadeerstatning betaler du kun salær, hvis du opnår erstatning. Vores ydelser er altså gratis, hvis du ikke får medhold i sagen. Vil du vide mere, så kontakt os for en juridisk vurdering af din sag.
  • Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan sendes til os via filboks.dk

VM Juridisk Rådgivning ApS

Korskildelund 6
2670 Greve

CVR.: 39852233
Mail: vm@juridiskraadgivning.dk
Tlf.: +45 42366561

Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan sendes til os via filboks.dk

Cookie- og persondatapolitik

×
Ring op
Kontakt mig
Menu