Arv og testamente

Har du taget stilling til, hvem der skal have glæde af din formue, når du dør?
VM Juridisk Rådgivning ApS er specialiseret inden for arveret, og vi tilbyder en personlig og professionel rådgivning om arv og testamente.

Regler om arv og testamente

Uden et testamente vil din formue blive fordelt efter arveloven – og det kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for dine pårørende. For eksempel kan du risikere, at din ægtefælle eller samlever ikke har råd til at blive boende i jeres hus efter din død, ligesom der kan være andre økonomiske konsekvenser, hvis du ikke har oprettet et testamente.

Er du og din samlever ugift, vil din samlever eksempelvis ikke arve efter din død – og omvendt. Det er ene og alene arveloven, der afgør, hvem der skal råde over din arv – og et testamente er derfor et afgørende dokument, hvis du vil bestemme, hvordan din arv skal fordeles.

Få hjælp til arv og testamente

Hos VM Juridisk Rådgivning ApS anbefaler vi altid, at du tager stilling til, hvad der skal ske med dine aktiver. Og der er absolut ingen grund til at vente, til du bliver gammel. Derimod anbefaler vi, at du gør dig overvejelser om arv og testamente, allerede når du stifter familie.

Er du i tvivl om, hvorvidt du bør oprette testamente, kan du overveje følgende spørgsmål.
  • Har jeg købt hus med min samlever?
  • Har jeg købt hus med min ægtefælle, og har jeg børn?
  • Har min ægtefælle og jeg sammenbragte børn?
  • Har jeg en formue på mere end 44.000 kr.?
  • Er jeg enlig og uden arvinger eller med fjerne slægtninge?
  • Ønsker jeg ikke, at arven skal fordeles efter arveloven?

Kan du svare ja til ét af de ovenstående spørgsmål, kan du med fordel overveje at tale med os om arv og testamente. Der er desuden mange andre tilfælde, hvor vi anbefaler, at man opretter et testamente. Alle kan derfor have glæde af en gratis og uforpligtende samtale om, hvordan arven efter dem fordeles uden et testamente.

Testamente og ægtepagt

Det er vores anbefaling, at man tager stilling til hvad der skal ske med ens aktiver, så snart man stifter familie.

Gensidigt testamente

Pris: 3.500 inkl. moms
Et gensidigt testamente oprettes mellem ægtefæller, og der er blandt andet mulighed for at indsætte bestemmelser om at fællesbørns arv skal være særeje, eller hvordan arven skal fordeles mellem parrets eventuelle særbørn.

Læs mere

Udvidet samlevertestamente

Pris: 3.500 inkl. moms
Et udvidet samlevertestamente kan oprettes af samlevende der enten har boet sammen i mere end to år, eller har fælles børn. Oprettelse af et udvidet samlevertestamente gør det muligt at sikre hinanden som var man ægtefæller.

Læs mere

Børnetestamente

Pris: 1.500 inkl. moms*
Har du særlige ønsker til hvem forældremyndigheden skal tilfalde hvis du går bort inden dine børn bliver myndige, så kan der indsættes en bestemmelse i testamentet med dine ønsker, eller der kan oprettes et separat børnetestamente.

* Gratis, såfremt bestemmelsen ønskes indsat i testamente ved samtidig oprettelse heraf

Læs mere

Ægtepagt

Pris: 3.500 inkl. moms
Ønsker man at sikre sin ægtefælle bedst muligt, kan man oprette en ægtepagt om ægtefællebegunstigende kombinationssæreje samtidigt med et gensidigt testamente. På den måde sikrer man sig at ægtefællen arver helt op til 31/32 dele af det fælles bo.

Læs mere

Har du spørgsmål om arv og testamente?

Du altid velkommen til at kontakte VM Juridisk Rådgivning ApS, hvis du ønsker at få udarbejdet et testamente, eller hvis du har spørgsmål om arv og testamente.
  • Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan sendes til os via filboks.dk

VM Juridisk Rådgivning ApS

Korskildelund 6
2670 Greve

CVR.: 39852233
Mail: vm@juridiskraadgivning.dk
Tlf.: +45 42366561

Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan sendes til os via filboks.dk

Cookie- og persondatapolitik
×
Ring op
Kontakt mig
Menu