Gensidigt testamente

Der er stor forskel på hvordan arven fordeles, alt efter om man har oprettet et testamente eller ej, og mulighederne for hvordan arven kan deles er mange.

Herunder ses et eksempel på hvordan arven vil blive fordelt hvis ikke man har oprettet et testamente og to eksempler på hvordan man ved at oprettet testamente og evt. også en ægtepagt, kan sikre længstlevende bedst muligt.

Fast pris med én times personligt møde kr. 3.500 inkl. moms.
Fast pris uden personligt møde kr. 2.500 inkl. moms.

VI HAR EN PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING HOS HDI DANMARK

Sådan fordeles arven uden testamente

arv uden testamente

Uden testamente

 og ægtepagt vil det fælles bo blive delt ligeligt mellem længstlevende og boet efter førstafdøde.

Det vil sige at længstlevende udtager 50% af boet som sin boslod, mens de sidste 50% udgør førstafdødes boslod.

Førstafdødes boslod vil efterfølgende blive fordelt med 50% til længstlevende og 50% til førstafdødes børn.

Den efterlevende ægtefælle kan altså beholde 75% af fællesboet, mens afdødes børn udtager 25% af boet.

Det kan i værste tilfælde betyde, at den længstlevende bliver nødt til enten at optage et lån, eller afhænde fast ejendom for at frigive midler til betaling af børnenes arv.

Sådan fordeles arven hvis man opretter et testamente

Arv med testamenteVed at oprette et testamente kan man sikre at længstlevende udtager hele 93,75% eller 15/16 af det fælles bo.

Det beror på at man frit kan testamentere over 75% af sin del af fællesboet, de resterende 25% er tvangsarv og skal fordeles med halvdelen til afdødes ægtefælle og halvdelen til afdødes børn.

Herunder ses et eksempel på fordelingen, hvis ægtefællerne har en samlet formue på 1.600.000 kr.
Hver ægtefælles boslod udgør 800.000 kr.
Tvangsarv efter førstafdøde: 200.000 kr.
Heraf udtager længstlevende halvdelen, altså 100.000 kr.
Førstafdødes friarv udgør 600.000 kr., dette er det beløb som der frit kan disponeres over i testamentet.

Ved at oprette et testamente kan man altså sikre at længstlevende udover sin del (800.000 kr.) af fællesboet, udtager:

Testamenteret arv: 600.000 kr.
Tvangsarv: 100.000 kr.

I alt: 1.500.000 kr.

Den efterlevende ægtefælle skal således alene frigive 100.000 kr. af ægteparrets samlede formue på 1.600.000 kr.

Arv med testamente og ægtepagt

Arv med testamente og ægtepagtEn anden mulighed er, at man både opretter både et testamente samt en ægtepagt med ægtefællebegunstigende kombinationssæreje, også kaldet skilsmissesæreje.

På den måde kan man sikre at længstlevende overtager hele 31/32 af det fælles bo.

Længstlevende udtager sin halvdel af boet som sit særeje, mens førstafdødes halvdel af boet bliver til fælleseje, som længstlevende derfor også udtager halvdelen af.

Førstafdødes del af det fælles bo udgør dermed alene 25% af ægtefællernes samlede formue, heraf er 25% tvangsarv.
Det vil sige, at kun 6,25% af fællesformuen er tvangsarv, længstlevende udtager ligeledes halvdelen af tvangsarven.

Førstafdødes livsarvinger udtager således alene 3.125% af parrets fællesformue eller 1/32 del af fællesboet.

Bruger vi eksemplet ovenfor ser regnestykket således ud:

Boets fællesformue: 1.600.000 kr.

Heraf udtager længstlevende sit særeje på 800.000 kr. samt halvdelen af førstafdødes boslod, som er blevet til fælleseje, altså 400.000 kr.

Længstlevendes del af fællesformuen udgør således 1.200.000 kr.

Derudover arver længstlevende 75% af førstafdødes resterende del af boet, på 400.000 kr., i friarv, samt 50% af de resterende 100.000 kr. i tvangsarv.

Det vil sige at den efterlevende ægtefælle i alt udtager 1.200.000 kr. + 300.000 kr. + 50.000 kr. = 1.550.000 kr. og dermed alene skal frigive 50.000 kr. af parrets samlede formue til betaling af tvangsarv.

Hvad med arven til førstafdødes børn?

Ønsker man at sikre førstafdødes børn, kan man gøre det ved at de får del i længstlevendes arv, dette skal blot indføres i det gensidige testamente, og det kan samtidig sikres, at testamentet ikke efterfølgende kan ændres, til skade for førstafdødes livsarvinger.

Det er endvidere muligt at indføre i testamentet, at børnenes arv skal være særeje, således at de ikke skal dele arven med en eventuel ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.

Hos VM Juridisk Rådgivning ApS tilbyder vi altid et gratis møde på vores kontor eller en telefonsamtale, hvor vi sammen kan drøfte jeres nuværende retstilling. Det er gratis og uforpligtende og vi gennemgår også gerne eventuelle tidligere oprettede testamenter helt uden beregning.

Har du spørgsmål om arv og testamente?

Du altid velkommen til at kontakte VM Juridisk Rådgivning ApS, hvis du ønsker at få udarbejdet et testamente, eller hvis du har spørgsmål om arv og testamente.

Tlf.: +45 42366561

  • Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan sendes til os via filboks.dk

VM Juridisk Rådgivning ApS

Korskildelund 6
2670 Greve

CVR.: 39852233
Mail: vm@juridiskraadgivning.dk
Tlf.: +45 42366561

Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan sendes til os via filboks.dk

Cookie- og persondatapolitik

×
Ring op
Kontakt mig
Menu